Svenskehulen

Dette var en gammel minegang, som nu er eroderet væk.

Svenskehulen var resterne af en gammel minegang (en stolle) gravet nær foden af den molerklint der kaldes Stolleklinten. Arbejdet blev udført af svenske krigsfanger i perioden 1809-13 i et forsøg på at finde kul. Man gravede ca. 50 m ind i klinten, inden forsøget blev opgivet. (Efter stormen Egon i Januar 2015, er Svenskehulen helt eroderet bort)

Del denne side