Østsalling

Østsalling er et spændende område med et meget varieret landskab og en lang række historiske seværdigheder bl.a. mange herregårde og kirker, der kan dateres tilbage til begyndelsen af sidste årtusinde. Der findes også gode afmærkede vandreture til mange af seværdighederne og smukke områder langs kysten.

Jenle
Digteren Jeppe Aakjærs og hans hustru billedskæreren Nanna Aakjærs tidligere hjem. Hovedbygningen er opført 1906-07. Navnet Jenle betyder ”ensom”, hvilket var betegnende for gårdens beliggenhed dengang. En betydelig del af digterens produktion er skabt i arbejdsværelset på første sal med udsigt over fjorden. Jeppe og Nanna Aakjær ligger begravet i Jenle Krat. Der er året rundt mulighed for en smuk vandretur gennem skoven til stranden ved Astrup vig. I de tidligere avlsbygninger findes skiftende udstillinger og der kan spises medbragt mad inden døre. Jenle er om sommeren åben daglig for besøgende fra kl. 11-17. Rundvisning hver hele og halve time. Rundvisning kan suppleres på tysk og engelsk. Uden for sæson åben/rundvisning efter aftale på tlf.: 97584067.

Læs mere på Jenles hjemmeside: www.jenle.dk

Da Winti
Privat kunstsamling af moderne danske billedkunstnere. Caféen i Da Winti serverer drikkevarer, kaffe og hjemmebag. Åben juli og august tirsdag og torsdag fra 14-17. Rundvisning efter aftale.

Arrangementer på DaWinti - klik her...

Læs mere på Da Wintis hjemmeside: www.galleridawinti.dk

Tarok Museet

Tag hele familien med på en oplevelsestur i autentiske rammer.

Oplev stedet, stemningen, udsigten og den skønne natur, mens du får hele historien om Tarok - "Dannebrog på fire ben"
Læs mere om Tarok Museet her...

Sundsøre Pakhus
Pakhuset blev bygget i 1927 i forbindelse med indsættelse af jernbanefærge ved overfarten Hvalpsund-Sundsøre. Pakhuset er nu blevet restaureret og rummer skiftende udstillinger – samt mulighed for primitiv overnatning for åbenbådsfolket. For at illustrere husets og områdets oprindelige anvendelse arbejdes der på at få genetableret et jernbanespor med godsbanevogne. Pakhuset er åbent dagligt fra kl. 10 – 19 i perioden 1. april til 1. oktober.

Sundsøre Odde
Der er mulighed for smukke vandreture mod nord og syd langs stranden eller  på Sundsøre Odde. Her er gode chancer for at se både sæler og skarver.

Urhøje og Junget Krat
Ved Marguerit-ruten et stykke NØ for Junget Kirke ses Urhøjene, som med sine 56 meter er områdets højeste punkt. Herfra er der en vidunderlig udsigt over store dele af Salling, Fur, Livø, Himmerland og Mors. Fra Junget Strand fører en natursti gennem krattet og bakkerne til Urhøje. Der er ligeledes adgang til højene fra Floutrupvej langs molergraven.

Salling Camping
Hyggelig campingplads med gode faciliteter, hytter og legeplads. Tlf. 9759 7299.

Læs mere på Salling Campings hjemmeside: www.sallingcamping.dk

Brokholm sø
I 1780-erne blev afvanding af området iværksat. I efteråret 1999 blev pumperne stoppet og den omkring 100 ha. store Brokholm sø genopstod og udgør i dag et naturskønt område. Det tidligere pumpehus er omdannet til udkigstårn - for sammen med vandet, vendte også et rigt fugleliv tilbage. Der er adgang for alle – tag kikkerten med.

Parkeringsplads ved Vejsmarksvej 15

Eskjær Hovedgaard
Herregården dateres tilbage til 1328. Den fredede hovedbygning med voldgrav er opført i 1761. Der er ikke adgang til have og hovedbygning, som benyttes til privatbeboelse, men der kan parkeres på gårdspladsen. Herfra er der en dejlig travetur gennem den 200 år gamle bøgeskov til stranden. På turen passeres den tidligere Saltbæk Vandmølle. Ved stranden findes rester af et gammelt teglværk.

Læs mere på Eskjær Hovedgaards hjemmside: www.eskjaer-hovedgaard.dk

Middelalderborgen Østergaard
Den første bygning på stedet opførtes i 1516 i nærheden af voldstedet Sallingholm. Væsentlige dele af middelalderborgen er bevaret i den nuværende hovedbygningen. Bygningerne omkranser hvad der anses for Danmarks mindste gårdsplads: 9 x 9,5 m. Østergaard har været meget forfalden, men er nu under restaurering. En natursti fører fra gården gennem parken og videre langs Hinnerup å til Sallingholm voldsteder, ca. 2 km. mod nord.

Læs mere på Middelalderborgen Østergaards hjemmeside: www.middelalderborgen-oestergaard.dk

”Ridebanen”
Højt placeret i de smukke kystbakker nord for Hagens Mølleå ligger en gammel ringvold, kaldet ”ridebanen”. Ringvoldens placering er knyttet til det gamle vadested over åen. De mange fredede vejspor ses endnu i bakkerne øst for ringvolden. Der er etableret en natursti fra rastepladsen ved Hagens Mølle på rute 551. Fra bakkerne kan fortsættes ad stien til stranden.

Middelalderkirkerne
Alle kirkerne på egnen er rejst i løbet af 1100- eller 1200 tallet. Den del af middelalderen, der stilistisk kaldes for den romanske periode. Den romanske byggestil præges af massive murflader og rundbue-udsmykninger ved vinduesoverliggere, portaler og i blændingsdekorationer. I anden halvdel af 1200-tallet skifter byggestilen til gotik. Denne byggestil varer frem til middelalderens slutning. I grove træk kendetegnes den gotiske byggeskik sig ved spidsbuede vinduer, ribbehvælv, stæberpiller og kamtakkede gavle. Selvom kirkerne oprindelig er bygget i den romanske periode bærer mange af dem præg af om- og tilbygninger udført i den gotiske periode. Der er som oftest adgang til kirkerne i dagtimerne - læs mere om de enkelte kirker her.

Grinderslev Kloster
Herregården var fra 1176 og frem til reformationen i 1536 et augustiner-kloster i tilknytning til Grinderslev Kirke. Hovedbygning, der er fra 1887, benyttes i dag til privatbeboelse og er ikke åben for publikum.

Breum Kilde
En lille naturlig kilde, som i katolsk tid blev betragtet som en helligkilde. Kilden var sammen med den gode jord og beliggenheden, hvor områdets vigtigste veje mødtes, en væsentlig årsag til, at der blev bygget et kloster i Grinderslev.

Strandene
Langs hele Nord-Sallings kyst har man mulighed for at finde sin egne ”private” strand, hvis man fjerner sig lidt fra de offentlige parkeringspladser. Vandet er salt og bunden falder i en passende vinkel til svømmedybde. Der findes sten og muslingeskaller, så badesko kan med fordel medbringes.

1. Eskov strand. Ved stranden ved sommerhus-området Eskov Strandpark udlægges om sommeren badebro.

2. Junget stand.  Hyggelig lille strand, hvor der om sommeren udlægges badebro. Stranden er hvert år hjemsted for Sundsøre Musikfestival den sidste weekend i juli.

3. Sundsøre. Ved Sundsøre Odde udlægges hver sommer badebro. Her findes også beach-volley bane og restaurant.

4. Sdr. Thise. Lille vig, hvor der før har været en lille landingsplads. Syd for stranden ligger Thise Bakker, hvor der er mulighed for en gåtur i et smukt lyngklædt område.

5. Mogenstrup. Også her er der mulighed for at komme ned til kysten, hvor der er en lille strand, hvor lokale har deres fiskejoller liggende.

6. Grønning Øre. Fra parkeringspladsen er det muligt at gå gennem krattet til selve odden, som ligger som en strandvold ud i fjorden.

7. Lyby Strand. Om sommeren udlægges badebro ved stranden og her findes også en lille restaurant. Lidt nord for Lyby Strand ligger en høj skrænt, hvor der kan ses forskellige geologiske lag. Der er rig mulighed for at finde forsteninger, bl.a. ”krabbeboller” og ”raslesten”.

Rideruten
Nord-Salling byder på et utroligt smukt landskab langs fjorden. Området ved Eskjær Skov, Mogenstrup Strand og Havbjerg Skov er nu knyttet sammen til en i alt ca. 15 km lang samlet riderute, der byder på ”næsten alt”: flot bakkelandskab, nyplantet skov, søer og moser, marker, 200 år gammel bøgeskov og ridning langs fjorden.

Del denne side