Lystfiskeri

Øens flotte og varierede natur giver anledning til nogle unikke fiskepladser.

Fur byder på nogle af de mest afvekslende og naturskønne kystfiskepladser i Danmark, selvom ikke mange benytter sig af dem.

I en årrække har man omkring Limfjorden arbejdet på at genskabe et sundt og varieret liv i fjorden. Ud over bedre badevand er lystfiskerimulighederne også blevet bedre. Bundforholdene i form af ålegræs og tangskove er i bedring – og hummerne er vendt tilbage mange steder i fjorden.

Havørred bestanden er stor. Sportsfiskerforeningerne samarbejder hvert år om udsættelse af havørred yngel til supplering af den naturlige bestand i vandløbene.

Lystfiskeri efter havørred langs kysterne kan foregå året rundt, om sommeren dog med mest held om natten eller i overskyet vejr.

Selvom de fleste lystfiskere går efter havørreder er de nævnte kystområder også fortræffelige hornfiskepladser. Fiskeri efter hornfisk starter normalt i midten af april og slutter sidst i maj og er bedst i solskin.

 

Fiskepladser på Fur:

Øen byder på en flot og varieret natur med flere gode fiskepladser: På nordvestsiden af Fur langs de stejle klinter og mod sydøst langs flade strandenge. Der fiskes efter havørred og hornfisk.


Knuden
Fiskepladserne på Furs nordvestlige hjørne nås ved at følge stranden vestpå fra parkeringspladserne ved enden af Knudevej eller Gammelgårdsvej.

Svenskehulen og Rødsten
Nordstranden nås nemmest ved parkering ved Østklinten. Følg stien til vandet.

Grønne Odde og Engelst Odde
Nogle af øens gode fiskepladser mod øst. Parkering ved Fædammevej. Sti til standen.

Færker Odde og Færker Vig
Fine fiskemuligheder i øens nordøstligste hjørne. Parkering for enden af Færkeroddevej.

Harvarp Odde
Furs sydligste pynt. Ofte god strøm. Parkering i nærheden af havneområdet – følg stranden mod vest.

 

Retningslinjer:

Retningslinjer ang. mindstemål, fredningstid for forskellige fiskearter, fredningsbælter m.v. kan købes på Fursund Turistinformation.  Bland andet kan nævnes at mindstemål for laks er 60 cm og for havørred 40 cm. Fredningsbælter findes ved ferskvandsudløb i fjorden, der må ikke fiskes indenfor 500 meter fra disse vandløb. Er vandløbet mindre end 2 meter i bredden gælder fredningen fra 16. september til og med 15. januar – ellers hele året. Det er lystfiskerens eget ansvar at orientere sig om gældende regler.

Fiskeri langs kysterne i Danmark kræver, at man indløser Statsligt Fisketegn.
Det kan købes på posthusene i området og hos Fursund Turistinformation.

Pris pr. dag: 40,- kr.
Pris pr. uge: 130,- kr.
Pris pr. år:  185,- kr

Del denne side