Lille Knudshoved

Furs vestlige punkt.

Lille Knudshoved er Furs vestligste punkt. Klinten er opbygget af moræneler overlejret af smeltevandssand. Oven for klinten findes resterne af de lyngarealer, der dækkede Nordfur omkring år 1800. En gammel havskrænt fra stenalderen danner overgangen til strandengene mod syd.

Del denne side