Fossiljagt

At lede efter fossiler imellem lagene af moler er som at bladre i en 55 millioner år gammel bog.

Forestil dig pludselig at stå med en lille forstenet fisk, som sidst så dagens lys for 55 millioner år siden - mange bliver grebet af fossiljagten, finder de ”gode steder” og kommer tilbage for at lede gang efter gang.

Moleret i Furs undergrund udgør en hel unik og international anerkendt mulighed for fossiljagt. Moleret, også kaldet diatomit, er med sin tykkelse på ca. 60 meter verdens største diatomit-aflejring. Moleret er som en sjælden geologisk bog, der fortæller historien om livet ved og i molerhavet for mange millioner år siden.

For godt 55 millioner år siden da moleret blev dannet var Danmark dækket af hav. På grund af iltsvind på bunden af havet døde mange fisk og blev indesluttet og bevaret i moleret. Også plantedele og insekter er hyppige fund i moleret.

Der kræves ikke tilladelser eller dyrt udstyr til denne type ”jagt” – bare en portion tålmodighed.

 

Hvordan gør man?

Der findes to slags moler:

Det bløde moler - lader sig let flække med en almindelig sløv kniv. Pas på med skarpe knive, man skær sig let. I den bløde moler finder man kun aftryk af fossiler, da udvaskning har fundet sted.

Det hårde moler – også kaldet cementsten har beskyttet fossilerne mod udvaskning. Fossiljagt i cementsten kræver hammer og mejsel, samt handsker og beskyttelsesbriller. Cementstenen flækker ofte der, hvor fossilerne ligger.

 

Hvor må man lede?

Man må færdes frit langs stranden, på stier og ved kystklinterne – desuden i molergravene, når der ikke arbejdes.

Kystbeskyttelsesloven gælder for kystklinterne: Løse cementsten på stranden må gerne flækkes – men der må ikke graves eller hamres på klinterne.

Regler for strandfærdsel gælder via en fortolkning af Jydske Lov: ”det, man kan have i sin hat, må medtages fra søterritoriet”. Søterritoriet på Furs nordkyst er stranden.

 

Fossilfund og Danekræ

Langt de fleste fund må tages med hjem og beholdes. Fur Museum yder den tjeneste at man kan få bestemt sit fossilfund – om sommeren på bestemte tider og ellers ifølge aftale. Få mere at vide på museets hjemmeside eller på telefon: 97 59 34 11

Danekræ:
Ganske få fossiler (f.eks. fugle og skildpadder) er af en så speciel karakter, at de erklæres Danekræ. Danekræloven siger, at fundet tilhører staten. Bedømmelse sker ved Geologisk Museum i København. Bliver et fund erklæret Danekræ udbetales en godtgørelse svarende til fundets værdi.

 

Sikkerhed

Al færdsel sker på eget ansvar – både langs kysten, på stierne og i molergravene. Ved kystklinter er der altid risiko for nedfald, især om vinteren, så pas på!

Går man oven på klinterne skal man undlade at komme for tæt på kanten, den er ofte svag – og undlad at kaste ting ned. Der kan gå mennesker under klinten.


Vil du vide mere...

Fur Museum

EnjoyLimfjorden

Del denne side